Inici   

Protecció Civil - ADF Sentmenat

La Central Agra´ment Galeria Enllaços Sponsor A.D.Forestal Llibre de visites Club Jove Web Meteocat
Interès Dossier d'hidrants 2008 El temps a Catalunya Incendis forestals Pràctiques Cursos sobre incendis Vídeos

A.D.Forestal
Què és l'ADF de Sentmenat?

Les agrupacions de defensa forestal (ADF) són associacions formades per propietaris forestals, Organitzacions sense ànim de lucre i amb finalitat de la defensa forestal i l’ Ajuntament del municipi del seu àmbit territorial i tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.

Què són els voluntaris/àries de l'ADF de Sentmenat?

El grup de voluntaris de l'ADF de Sentmenat està constituït per aquelles persones que, havent estat admeses, realitzen tasques d'ajut en la prevenció d'incendis forestals i en la conservació del patrimoni natural en l'àmbit del terme municipal de Sentmenat, sense l'exclusió de poder participar en aquelles activitats conjuntes amb d'altres ADF's o entitats de protecció i millora del medi natural, especialment Valles Occ i Oriental.

L'activitat dels voluntaris és de caràcter altruista i desinteressada i per tant no rebran cap tipus de retribució salarial per la realització de la seva tasca.


Funcions dels voluntaris/àries


Les persones voluntàries de l'ADF de Sentmenat tenen les funcions següents:Col·laborar en tasques de neteja dels boscos i de reforestació.

Prestar col·laboració en les emergències i en l'extinció d'incendis.

Vigilància i protecció de l'espai forestal.

Prestar la seva col·laboració personal en les activitats per a la protecció de la Natura.Sensibilitzar i informar la població i els visitants sobre les zones i èpoques de perill d'incendi i, 
en general, sobre el comportament en el bosc.

Altres que la Junta Directiva o el Cap de l'ADF de Sentmenat o vocal delegat els encomani.

Requisits per a ser voluntari/ària

Els aspirants a Voluntaris de l'ADF de Sentmenat hauran de reunir els requisits

a) Tenir 16 anys o més.

b) Presentar la instància per entrar al grup de persones voluntàries, adreçada a la Junta Directiva de l'ADF de Sentmenat.
La seu de l'ADF de Sentmenat es troba a Avd, Principal 10, polígon industrial Can Clapers

Tel.937 150 002

Movil, 610281598

La Junta Directiva de l'ADF, un cop valorada la documentació aportada, aprovarà
l'admissió, un cop admès al grup de voluntariat de l'ADF, el voluntari/ària haurà de signar un document conforme és coneixedor/a del Reglament Interior del Grup de Voluntariat de l'ADF de Sentmenat, i s'iniciarà la tramitació per a l'obtenció del carnet Groc.

Reglament del grup de voluntaris/ies de l'ADF de Sentmenat


Carnet Groc

El carnet groc, que identifica a la persona titular del mateix com a personal del grup d'intervenció de l'ADF segons el que disposa el Pla INFOCAT, serà necessari per actuar al front de foc i per identificar-se en els controls que puguin dur-se a terme. 
Per a obtenir-lo, cal tenir entre 18 i 70 anys i adreçar la documentació següent
- 2 fotografies tipus DNI

- Fotocòpia del DNI

- Certificat mèdic conforme no es té cap limitació o impediment per actuar en un foc forestal.
El carnet groc té una vigència de 5 anys per als membres de fins a 50 anys, 4 anys per aquells que tinguin entre 50 i 60 anys, i 3 anys pels majors de 60 anys.


Carnet Verd

El carnet verd identifica com a membre de l'ADF, en poden fer ús tant els socis/sòcies com els voluntaris/àries que tinguin entre 16 i 70 anys.

Per a obtenir-lo cal adreçar la documentació següent a l'ADF Sentmenat:

- 2 fotografies tipus DNI

- Fotocòpia DNI

El carnet verd té una vigència de 5 anys. 

Per a més informació sobre el voluntariat de l'ADF de Sentmenat contacteu amb l'Àrea de Medi Natural al 937150002.

Accessos d'avui: 1 - Total: 1756.