>>El voluntari de Protecció Civil Sentmenat<< >>És algú que conscient de les necessitats de la societat i del món actual, busca comprometre a temps complet o parcial a realitzar algun treball de voluntariat, canalitzant així totes les seves inquietuds cap a fins lícits i honestos, per si mateix i per la seva comunitat.<<