Protecció Civil i ADF Sentmenat

L'Agrupació de Protecció Civil de Sentmenat va néixer l'any 1997 de la voluntat de l'Excm. Ajuntament de Sentmenat de confeccionar un servei de protecció civil recorrent a l'esperit voluntari de Sentmenat, constituïda així com una modalitat d'incorporació voluntària dels ciutadans a la protecció civil local, orientada principalment a la prevenció de riscos i situacions d'emergència que puguin afectar el nostre municipi, així com la intervenció en aquestes situacions. L'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de Sentmenat és una organització de caràcter voluntari, altruista i sense ànim de lucre, que treballa per la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i més concretament, de la seva protecció i seguretat, encaminant a aquest efecte seva activitat en col · laboració amb la Policia Local de Sentmenat. Són moltes les actuacions que hem pogut oferir al municipi, unes vegades de prevenció i altres d'intervenció, i sempre orgullosos d'haver servit al municipi, d'haver ajudat a qui ho necessités en un moment precís. Som voluntaris i treballem a força d'il · lusió i constància en el marc de la protecció civil local, i això queda patent en cada una de les moltes actuacions i serveis als quals ha acudit l'Agrupació des del seu inici fins al present; esperem no defraudar ningú. Finalment, voldríem agrair a l'Excm. Ajuntament de Sentmenat ia la Policia Local, especialment al Cap de la mateixa, ja que sense la seva ajuda, no haguéssim aconseguit el bon desenvolupament de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sentmenat, que únicament pretén oferir als ciutadans un bon servei de Protecció Civil.